Kā ozola saknei pēc ūdens

K ozola saknei p c dens Knuta Skujenieka dzejas kr jum K ozola sakn m p c dens izlases veid apkopota gandr z visa dzejnieka dai rade s kot no izs t juma gadiem Mordovij kad dzejo i uz m j m kurs ja v stu u veid pa vienam

 • Title: Kā ozola saknei pēc ūdens
 • Author: Knuts Skujenieks
 • ISBN: 9789934022302
 • Page: 212
 • Format: Hardcover
 • Knuta Skujenieka dzejas kr jum K ozola sakn m p c dens izlases veid apkopota gandr z visa dzejnieka dai rade, s kot no izs t juma gadiem Mordovij , kad dzejo i uz m j m kurs ja v stu u veid pa vienam uz katru pusotru kilometru l dz m j m K Skujenieks l dz pat jaun kajiem, kr jumos neietvertajiem dzejo iem.Dzejo u k rt ba izlas saglab ta sec gi uzrakst anas Knuta Skujenieka dzejas kr jum K ozola sakn m p c dens izlases veid apkopota gandr z visa dzejnieka dai rade, s kot no izs t juma gadiem Mordovij , kad dzejo i uz m j m kurs ja v stu u veid pa vienam uz katru pusotru kilometru l dz m j m K Skujenieks l dz pat jaun kajiem, kr jumos neietvertajiem dzejo iem.Dzejo u k rt ba izlas saglab ta sec gi uzrakst anas laikam, t p c las t jam iesp jams ar izsekot dzejnieka dom m, j t m un izmantotajiem m kslinieciskajiem pa mieniem laika period.

  • ☆ Kā ozola saknei pēc ūdens || ↠ PDF Read by ☆ Knuts Skujenieks
   212 Knuts Skujenieks
  • thumbnail Title: ☆ Kā ozola saknei pēc ūdens || ↠ PDF Read by ☆ Knuts Skujenieks
   Posted by:Knuts Skujenieks
   Published :2018-010-10T00:18:09+00:00

  1 thought on “Kā ozola saknei pēc ūdens”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *