100/XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku. Tom 2: 1966-2000

XX Antologia polskiego reporta u XX wieku Tom Antologia to ho d z o ony polskiej szkole reporta u zbi r prezentuj cy jej najlepszych tw rc w tych najs awniejszych i tych nies usznie zapomnianych a wsp lnie tworz cych reportersk histori XX wiek

 • Title: 100/XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku. Tom 2: 1966-2000
 • Author: Mariusz Szczygieł Andrzej Krzysztof Wróblewski Krzysztof Kąkolewski Krystyna Jagiełło Barbara N. Łopieńska Konrad Turowski Janusz Roszko Jan Bijak
 • ISBN: 9788375367614
 • Page: 286
 • Format: ebook
 • Antologia to ho d z o ony polskiej szkole reporta u, zbi r prezentuj cy jej najlepszych tw rc w, tych najs awniejszych i tych nies usznie zapomnianych, a wsp lnie tworz cych reportersk histori XX wieku Na dwa tomy zebrane przez Mariusza Szczyg a sk ada si sto najciekawszych, najlepszych i najg o niejszych polskich reporta y opublikowanych pomi dzy 1901 a 2000 rokiem.AnAntologia to ho d z o ony polskiej szkole reporta u, zbi r prezentuj cy jej najlepszych tw rc w, tych najs awniejszych i tych nies usznie zapomnianych, a wsp lnie tworz cych reportersk histori XX wieku Na dwa tomy zebrane przez Mariusza Szczyg a sk ada si sto najciekawszych, najlepszych i najg o niejszych polskich reporta y opublikowanych pomi dzy 1901 a 2000 rokiem.Antologia powsta a pod opiek rady programowej z o onej z wybitnych reporter w i literaturoznawc w Tworz j Hanna Krall, Ma gorzata Szejnert, prof Kazimierz Wolny Zmorzy ski, El bieta Sawicka.Dofinansowano ze rodk w Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  • ↠ 100/XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku. Tom 2: 1966-2000 || ↠ PDF Read by ↠ Mariusz Szczygieł Andrzej Krzysztof Wróblewski Krzysztof Kąkolewski Krystyna Jagiełło Barbara N. Łopieńska Konrad Turowski Janusz Roszko Jan Bijak
   286 Mariusz Szczygieł Andrzej Krzysztof Wróblewski Krzysztof Kąkolewski Krystyna Jagiełło Barbara N. Łopieńska Konrad Turowski Janusz Roszko Jan Bijak
  • thumbnail Title: ↠ 100/XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku. Tom 2: 1966-2000 || ↠ PDF Read by ↠ Mariusz Szczygieł Andrzej Krzysztof Wróblewski Krzysztof Kąkolewski Krystyna Jagiełło Barbara N. Łopieńska Konrad Turowski Janusz Roszko Jan Bijak
   Posted by:Mariusz Szczygieł Andrzej Krzysztof Wróblewski Krzysztof Kąkolewski Krystyna Jagiełło Barbara N. Łopieńska Konrad Turowski Janusz Roszko Jan Bijak
   Published :2019-02-27T01:21:18+00:00

  1 thought on “100/XX. Antologia polskiego reportażu XX wieku. Tom 2: 1966-2000”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *