Deja ar nāvi

Deja ar n vi Londona gada nogale Viktorija Roze Elingtona aristokr tiskas izcelsmes meitene nekad nav grib jusi m c ties ma iju ta u studijas Karaliskaj Ma ijas akad mij ir vi as vien g iesp ja uzzin t pa

 • Title: Deja ar nāvi
 • Author: Laura Dreiže
 • ISBN: 9789934047657
 • Page: 281
 • Format: Hardcover
 • Londona, 1869 gada nogale.Viktorija Roze Elingtona, aristokr tiskas izcelsmes meitene, nekad nav grib jusi m c ties ma iju, ta u studijas Karaliskaj Ma ijas akad mij ir vi as vien g iesp ja uzzin t paties bu par t va, Lielbrit nijas arhimaga, n vi.Kad Viktorijai aprit asto padsmit gadu, vi a dodas uz Aug londonu kr o un valdzino o pils tu debes s Un tas nekas, kaLondona, 1869 gada nogale.Viktorija Roze Elingtona, aristokr tiskas izcelsmes meitene, nekad nav grib jusi m c ties ma iju, ta u studijas Karaliskaj Ma ijas akad mij ir vi as vien g iesp ja uzzin t paties bu par t va, Lielbrit nijas arhimaga, n vi.Kad Viktorijai aprit asto padsmit gadu, vi a dodas uz Aug londonu kr o un valdzino o pils tu debes s Un tas nekas, ka Akad mij uz em tikai v rie us.Jau dr z Viktorija secina, ka ar ielav anos vien nepietiek, ar vi as alter ego Viktors Elingtons sastopas ar r iem Meitene tiek ierauta sazv rest bu un nosl pumu virpul , Akad mijas gaite os ir sastopama n ve un nodev ba, saldi sol jumi un ledains apr ins Pamaz m Viktorija apjau , ka paties bai var b t augst ka cena, nek vi a ir ar mieru maks t Deja ar n vi ir fant zijas trilo ijas Danse Macabre pirm gr mata Taj att lota oti savdab ga laiktelpa Viktorijas laikmeta alternat v Londona Ir Aug londona, kur m jo aristokr tijas zieds, un Lejaslondona nabadz bas, apspiest bas un cie anu elle Laura Drei e nians ti un v sturiski prec zi uzb rusi Viktorijas laikmeta sadz vi, uzved bas normas, tikumus un netikumus protams, iek aujoties fant zijas anra strukt r.

  • ☆ Deja ar nāvi || ↠ PDF Download by ½ Laura Dreiže
   281 Laura Dreiže
  • thumbnail Title: ☆ Deja ar nāvi || ↠ PDF Download by ½ Laura Dreiže
   Posted by:Laura Dreiže
   Published :2019-01-01T20:40:58+00:00

  1 thought on “Deja ar nāvi”

  1. Lasās jau ātri, bet tik ļoti nedomāt līdz, lai izbaudītu šos literāros centienus es nespēju.Ja būtu par Jelgavas burvju akadēmiju, tad ieliktu 3 zvaigznītes, sak, tas tak pašmāju produkts, bet ja par Londonu, tad jāmērī pēc Londonas lineāla un tāpēc tāds fanfiction divnieciņš.

  2. Līdz pēdējam momentam tiecos uz 4 zvaigznēm, jo tomēr ir lietas, kam piesieties, bet tā teikt, beigās visi diegi trūkst :D Ja grāmata izraisa šādas pēc-emocijas, nu tās ir 5 zvaigznes un R.I.P. apkārtējiem, kuriem būs jāpacieš mana histērisko joku un visādi citādi nepieskaitāmā uzvedība. wp/p3llvl-3k

  3. Izlasījās jau dikti ātri, vienā rāvienā, spēj tik šķirt lapaspuses. Autore māk piesaistīt lasītāja uzmanību notiekošjam un rakstīšanas manierei ar nav ne vainas. Piedzīvojumu daļa, kad iešūpojas rauj lasītāju līdzi, ka i ne pretī noturēties. Taču līdz ko izlasīto piesēdi un pārdomā sāk līst ārā dažādi jautājumi, par notiekošā būtību nu jēgu, par pasaules uzbūvi un pāris pamatlietām.Man centrālā problēma bija saprast kādēļ tieši Londona? Kāp [...]

  4. Būsim precīzi - 3,5. Un tāpēc, ka šī ir pirmā daļa un es domāju, ka viss tika iešūpojas :)Aizgāju gulēt 4:00, bet izlasīju(jo vēl vienu nodaļuvēl tikai vienu) :)Autorei ir ļoti patīkams rakstības stils - man nepalika garlaicīgi. Ātri lasījās uz priekšu.Man šķiet, ka kopš Roulinga radīja Poteru, ikviena cita grāmata, kurā pieminēta burvju skola, automātiski uzreiz liek iedomāties par Hariju(kaut vai uz īsu brīdi). Protams, arī es iedomājos, bet tas bija tikai [...]

  5. Grūti par šo grāmatu uzrakstīt recenziju, jo viņa ir nedaudz no sērijas “pa vienu ausi iekšā, pa otru - ārā” tā vienkāršā iemesla dēļ, ka īsti nemēģina pateikt ko vairāk – vairāk par cilvēkiem, vairāk par dzīvi, vairāk par… nu par da jebko. Autore stingri pieturas pie sižeta, kurš, nenoliegšu, ir ļoti rūpīgi pārdomāts un cītīgi izcakots, tādēļ arī notur interesi, bet nekas vairāk šajā stāstā sevišķi arī nav. Tā spītīgi turas tikai uz siž [...]

  6. Netaisnība visām triloģijām ir tāda, ka, ja pirmā daļa izraisa sajūsmu, ir pacietīgi jāsēž un jāgaida nākamās daļas, lai gan tu nevari pacietīgi gaidīt, jo grāmata izraisījusi dīdīšanās efektu. No sākuma es vilku paralēles ar Rotfusu, bet pēc tam tas kaut kā pārgāja un attīstījās Dreižes notikumi, ne Rotfusa. Vērtējuma ziņā - 4,5 zvaigznes. Ugh, mēnesis līdz turpinājumam un 2 līdz sērijas noslēgšanas grāmatai man šķiet bezgalīgi daudz.

  7. Lai arī es galveno varoni nevarēju ciest līdz pat sirds dziļumiem, jo viņa bija viena no visneracionālākajām meitenēm, ko jebkad esmu redzējusi, un lai arī man tika izbojātas pašas beigas un nebija tā pārsteiguma momenta, šī grāmata bija pelnījusi 5 zvaigznītes.

  8. 3,5 zvaigznes. Pusaudžiem patiks. Ļoti kaitinošs klifhangeris. Kopumā aizraujoši, tomēr ir, kur piesieties. Pilnā atsauksme gramatas.wordpress/2015/0

  9. Lieku 2 zvaigznes, jo nav jau žēl. Bet nu šī grāmata ir kaut kas. Grāmatas varoņi ir nu izcili stulbi un nejēdzīgi (izņemot Glāsu, viņš tur ir vienīgais sakarīgais). Galvenā varone īpaši izcēlās - katrā otrajā lapaspusē nācās nobolīt acis vai nogrozīt galvu. Notikumi pilnīgi nereāli un smieklīgi (un nereālais nebija maģija vai lidojoša pilsēta). Turklāt arī valoda tracināja (pēc pirmajām 50 lpp sāk pierast), jo ik pa laikam parādījās kāds stipri dīvai [...]

  10. Cik nācies lasīt Lauras darbus, valoda vienmēr šarmanti apvieno šķietamo meitenīgo naivumu ar pārliecnošu profesionālismu. Īpaša atzinība šajā darbā par rūpību, piestrādājot gan pie 19. nieciņiem un niansēm, gan pie steam-punk akordiem. Problēma kazi vienīgi tā, ka young adult žanrs kopumā, kā arī konkrēti Viktorijas hiperemocionalitāte un pirmās mīlas tvīkums īsti nav mans cup of tea. Bet, atmetot personīgo nesaderību, grāmata uzrakstīta labi. Tā tik tur [...]

  11. Pārdomas par grāmatu,kurā ļoti bieži tiek pieminēti tintes klekšiKopumā aizraujoša lasāmviela, kas priecē ar daudzpusīgiem tēliem un interesantiem notikumiem, taču bija arī brīži, kad likās, ka viss virpuļo pārāk ātri, liedzot man tā pa īstam just līdzi. Vai arī reizes, kad galvenā varone nerīkojās īsti loģiski, kas vienmēr kaitina. Taču lasīju ar interesi.No otras puses - diemžēl visu laiku nepameta sajūta, ka grāmata ir sarakstīta - lasīju to nevis kā d [...]

  12. Drīzāk 4,5 zvaigznes, bet man tik tiešām patika. Biju pielasījusies dažādas atsauksmes, ka jau bija bail, ka nepatiks, bet ko tur baidīties.Jau no paša sākuma bija grūti manā prātā nesavest kopā Viktoriju un Glāsu. Bieži juku tekstā - Viktors, Viktorija, lai gan tie paši cilvēki, vārdi lika sevi pārlabot. Nezinu, kas bija uznācis, bet ilgi nevarēju atcerēties galveno varoņu vārdus, Glāsu jeb Tanielu (gluži kā Danielu, bet ar T :D), Teodors u.t.t. Aj, pa daudz man. B [...]

  13. Vairāk gan 3,5/5Grāmata lasījās ļoti ātri, autores valoda aizrauj un ietin neredzamos tīklos, no kuriem neizkļūt pat ar vislielāko gribasspēku. Ar lielu aizrautību šķīru lapaspusi pēc lapaspuses, līdz pēkšņi atdūros pret, jāatzīst, tiešām kaitinošu pēdējo lapu. Noteikti ar nepacietību gaidīšu nākamo daļu cerībā, ka tajā sameklēšu atbildes uz jautājumiem, kuri traucēja lasīt un līdz galam saprast gan grāmatā uzburto pasauli, gan varoņus.

  14. Liktu 3,5 zvaigznes, ja tehniski tas būtu iespējams.Ideja un darbības vieta kopumā izsauca interesi par spīti pirmajai skepsei: Londona? Kādēļ viss vienmēr notiek Anglijā? Bet no otras puses, nevaru teikt, ka britu šarms nav arī mani notvēris savos garajos taustekļos. 19 arīdzan ir viens no maniem mīļākajiem periodiem ar tā laika revolūcijām, kas izmainīja pilnībā visu cilvēka ikdienas dzīvi. Mani gan samulsināja fakts, ka uz gaisa pilsētu tiek vests tonnām malkas, l [...]

  15. Jāsaka, ka stāsta pirmā puse bija lēna. Pēc dramatiskā ievada, kas uzdeva daudz jautājumu sekoja gara ekspozīcija, un arī kad sižets turpinājās uz priekšu, vides maiņa Viktorijai arī akadēmijas sākumā bija vēl ekspozīcija un visu figūru izvietošana pa laukumu. Tas ne tikai sižetu, bet arī tēlus sākumā padarīja kartonīgus un tukšus, tikai pildot savas kustības un klišejiskās lomas.Un tad sākās intriga. Palēnām tā salipa kopā, radot šīs pasaules lielo probl [...]

  16. Trīs zvaigznītes tāpēc, ka pret latviešiem esmu pielaidīgāka.Vide man patika tīri labi - tāds stīmpanka un fantāzijas mikslis. Arī sižets, lai arī ne pārāk nostrādāts, ir pietiekami raits, lai grāmatas izlasīšana neizraisītu mokas.Tas, ko es tomēr nespēju sagremot, ir ņuņņīgā galvenā varone, kuras neskaitāmās asociāciju ķēdītes autore klāj biezā slānī bez jebkādas sasaistes ar sižetu, tēlu raksturojumu vai vispār jebko. Kā tieši lasītājam ir svarī [...]

  17. Ļoti gribās atbalstīt latviešu autorus, kas darbojas man tīkamajā fantāzijas žanrā, taču pilnīgi godīgi runājot (un kāpēc gan sev jāmelo, ja lasu es tikai savam priekam), "Deja ar nāvi" ir tikai kārtējais žanrā uzraktītais darbs, kas manās acīs ar īpašu dzirksti vai slēptu jēgu neizceļas. Un pat nobeigums - nu jā, es piekrītu tiem, ka ar "klifhangeriem" (ja kāds zina šī vārda latviskojumu, lūdzu dariet man zināmu) darbus beidz tad, ja jau skaidrs, ka diez vai [...]

  18. Lasīju komentārus par Londonu, atcerējos kā man gāja ar Pūķa dziesmu, kas atgādināja Inuyasha un mazliet šaubījos vai vajag lasīt. Vajag. Šķiet autores rakstītspēja aug tāpat kā spēja man neatgādināt jau kaut kur lasītas grāmatas. Jo vairāk lasi vai skaities filmas un izrādes, jo grūtāk tevi ir pārsteigt ar kaut ko jaunu tāpēc kaut kā neatgādināšana pat visģeniālāko autoru darbos atrodamajās rindās ir teju neiespējama. Jautājums ir vienkārši par to cik [...]

  19. Jauniešu grāmata. Neizprotamie, vienaldzīgie vecāki un citi ļaunie pieaugušie versus gudrie, uzņēmīgie un drosmīgie tīņi :) Grāmatas pluss - veiksmīgais telpas un laika attēlojums. Baudīju Augš-londonas un akadēmijas vidi! Grāmatas "pērlīte" - veiksmīgā atsauce uz kraukli un rakstāmgaldu :)

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *