وقتی سموم بر تن یک ساق می وزید

None

 • Title: وقتی سموم بر تن یک ساق می وزید
 • Author: خسرو حمزوی
 • ISBN: null
 • Page: 292
 • Format: None
 • None

  • [PDF] ↠ Free Download ↠ وقتی سموم بر تن یک ساق می وزید : by خسرو حمزوی Ä
   292 خسرو حمزوی
  • thumbnail Title: [PDF] ↠ Free Download ↠ وقتی سموم بر تن یک ساق می وزید : by خسرو حمزوی Ä
   Posted by:خسرو حمزوی
   Published :2018-07-27T22:21:49+00:00

  1 thought on “وقتی سموم بر تن یک ساق می وزید”

  1. رمانی در مورد خرافات و جهالت و نادانیمحیطی روستایی و آدمهایی ساده اما فریبکارمانی شخصیت اول داستان پس از سالها به شهر مادری خود بازمیگردد و با حضور خود داستان را آغاز می کند و به پایان می برد

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *