Samtida politisk teori

Samtida politisk teori Under de senaste decennierna har den politiska teorin genomg tt en radikal f rnyelse I takt med de genomgripande samh llsf r ndringar som skett sedan och fram t har nya teoretiska perspektiv utar

 • Title: Samtida politisk teori
 • Author: Stefan Jonsson Giorgio Agamben Walter Mignolo Chantal Mouffe Jean-Luc Nancy Antonio Negri Jacques Rancière Gayatri Chakravorty Spivak
 • ISBN: 9789188203052
 • Page: 249
 • Format: Hardcover
 • Under de senaste decennierna har den politiska teorin genomg tt en radikal f rnyelse I takt med de genomgripande samh llsf r ndringar som skett sedan 1968 och fram t har nya teoretiska perspektiv utarbetats och nya politiska visioner tr tt fram.Namnkunniga forskare och intellektuella med bas i Sverige presenterar i f religgande volym sexton t nkare p den internationellaUnder de senaste decennierna har den politiska teorin genomg tt en radikal f rnyelse I takt med de genomgripande samh llsf r ndringar som skett sedan 1968 och fram t har nya teoretiska perspektiv utarbetats och nya politiska visioner tr tt fram.Namnkunniga forskare och intellektuella med bas i Sverige presenterar i f religgande volym sexton t nkare p den internationella scenen som f rdjupat samh llsreflektionen och ompr vat de politiska grundbegreppen Antologin f rmedlar n gra av de viktigaste r sterna inom kritisk politisk teori och f rklarar varf r de r betydelsefulla f r den som nskar f rst sin samtid Det handlar om stora fr gor hur m nniskor lever och arbetar, hur gemenskaper formas och l ses upp, hur makt och motst nd ut vas, hur samh llen l ter sig styras och vanstyras Med filosofiskt skarpsinne och politiskt engagemang diskuterar f rfattarna hur dagens politiska och ekonomiska v rldsordning ger upphov till problem som knappast kan l sas inom dess ramar Det finns alternativ Men vilka r de Hur n r vi dit De teoretiker som presenteras i boken r Giorgio Agamben, Alain Badiou, Wendy Brown, Judith Butler, Gilles Deleuze, Terry Eagleton, Nancy Fraser, Donna Haraway, Ernesto Laclau, Walter Mignolo, Chantal Mouffe, Jean Luc Nancy, Antonio Negri, Jacques Ranci re, Gayatri Chakravorty Spivak och Slavoj i ek.Bokens redakt r, Stefan Jonsson, har skrivit en omfattande inledning d r han tecknar bakgrunden till den politiska teorins aktuella situation och kontext.

  • [PDF] Download ↠ Samtida politisk teori | by ☆ Stefan Jonsson Giorgio Agamben Walter Mignolo Chantal Mouffe Jean-Luc Nancy Antonio Negri Jacques Rancière Gayatri Chakravorty Spivak
   249 Stefan Jonsson Giorgio Agamben Walter Mignolo Chantal Mouffe Jean-Luc Nancy Antonio Negri Jacques Rancière Gayatri Chakravorty Spivak
  • thumbnail Title: [PDF] Download ↠ Samtida politisk teori | by ☆ Stefan Jonsson Giorgio Agamben Walter Mignolo Chantal Mouffe Jean-Luc Nancy Antonio Negri Jacques Rancière Gayatri Chakravorty Spivak
   Posted by:Stefan Jonsson Giorgio Agamben Walter Mignolo Chantal Mouffe Jean-Luc Nancy Antonio Negri Jacques Rancière Gayatri Chakravorty Spivak
   Published :2018-05-22T16:59:20+00:00

  1 thought on “Samtida politisk teori”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *