Üç Romantik Hikâye

Romantik Hik ye Sabahattin Ali Romantik Hik ye de a lar n a arak g n m ze ula an yazardan se ti i birer hik yeyi bir araya getiriyor Heinrich von Kleist tan San Domingo da Ni anlanma Adelbert von Chamisso dan Pet

 • Title: Üç Romantik Hikâye
 • Author: Adelbert von Chamisso E.T.A. Hoffmann Heinrich von Kleist Sabahattin Ali
 • ISBN: 9789750836909
 • Page: 121
 • Format: Paperback
 • Sabahattin Ali, Romantik Hik ye de a lar n a arak, g n m ze ula an yazardan se ti i birer hik yeyi bir araya getiriyor Heinrich von Kleist tan San Domingo da Ni anlanma , Adelbert von Chamisso dan Peter Schlemihl in Acayip Serg ze ti ve E T A Hoffman dan Duka ile Kar s .Terc me B rosu nda Bat klasiklerini T rk eye kazand rma amac yla ba lat lan eviri seSabahattin Ali, Romantik Hik ye de a lar n a arak, g n m ze ula an yazardan se ti i birer hik yeyi bir araya getiriyor Heinrich von Kleist tan San Domingo da Ni anlanma , Adelbert von Chamisso dan Peter Schlemihl in Acayip Serg ze ti ve E T A Hoffman dan Duka ile Kar s .Terc me B rosu nda Bat klasiklerini T rk eye kazand rma amac yla ba lat lan eviri seferberli inin nemli bir par as olan Alman klasiklerinin edit rl n de stelenen Sabahattin Ali nin Almancadan evirdi i Romantik Hik ye , ilk kez 1943 te Ankara Maarif Vekilli i taraf ndan yay mlanm t r Romantik cereyan, d nya edebiyat na verdi i eserlerden ziyade, Almanya n n, hatta Avrupa n n sanat ve fikir hayat na yapt tesirle an l r Yaln z birka ki i, rlar n n s n rlar n a arak b t n insanl n mal olacak eserler meydana getirmi ler ve bu g ne kadar canl l klar n muhafaza etmi lerdir ki, biz bu kitapta bunlardan birer rnek verece iz Sabahattin Ali

  • [PDF] å Free Download ↠ Üç Romantik Hikâye : by Adelbert von Chamisso E.T.A. Hoffmann Heinrich von Kleist Sabahattin Ali Ö
   121 Adelbert von Chamisso E.T.A. Hoffmann Heinrich von Kleist Sabahattin Ali
  • thumbnail Title: [PDF] å Free Download ↠ Üç Romantik Hikâye : by Adelbert von Chamisso E.T.A. Hoffmann Heinrich von Kleist Sabahattin Ali Ö
   Posted by:Adelbert von Chamisso E.T.A. Hoffmann Heinrich von Kleist Sabahattin Ali
   Published :2018-08-23T23:26:35+00:00

  1 thought on “Üç Romantik Hikâye”

  1. Sabahattin Ali'nin güçlü dili sayesinde okumaktan zevk duyulan uzun hikayeler içeriyor kitap. Son hikayenin anlatımı biraz ağdalı olsa da her hikayeden önce Sabahattin Ali tarafından eklenen ön sözler kitabı çok iyi tamamlıyor. Sadece Sabahattin Ali'nin üslubu için bile okunabilir. Okurken hiç sıkılmadım.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *