Her Şey Bana Karşı : Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Son Savunması

Her ey Bana Kar Ahmet Hamdi Tanp nar n Son Savunmas Ahmet Hamdi kim diye sorsalar kendimi de tam olarak tan mlayam yorum Cevap olarak sadece u da n k c mleler geliyor akl ma te Erzurum da yay ndan yeni km ok ard ndan Konya da Sel uk mimarisinde

 • Title: Her Şey Bana Karşı : Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Son Savunması
 • Author: Murat Koç
 • ISBN: 9789756372630
 • Page: 365
 • Format: Paperback
 • Ahmet Hamdi kim diye sorsalar kendimi de tam olarak tan mlayam yorum Cevap olarak sadece u da n k c mleler geliyor akl ma 1923 te Erzurum da yay ndan yeni km ok , ard ndan Konya da Sel uk mimarisinde kaybolan ve Mevl na n n g ne iyle s nan yolunu kaybetmi biri, Ankara da resim ve musiki pe inde bir gurbetzede, stanbul da h lyalar n n m cadelesinin adam , Paris Ahmet Hamdi kim diye sorsalar kendimi de tam olarak tan mlayam yorum Cevap olarak sadece u da n k c mleler geliyor akl ma 1923 te Erzurum da yay ndan yeni km ok , ard ndan Konya da Sel uk mimarisinde kaybolan ve Mevl na n n g ne iyle s nan yolunu kaybetmi biri, Ankara da resim ve musiki pe inde bir gurbetzede, stanbul da h lyalar n n m cadelesinin adam , Paris te ilerleyen ya na ra men yine edebiyattaki yolunu arayan air B t n bu da n k portreler ve kendime sordu um cevaps z sorular ortas nda kendimi iyice s k m hissediyorum Bir de Prevantoryumda yatarken hayat n beni b yle s k t rd n hissetmi tim Kendime s rekli nerede hata yapt m diye sormaktan yoruldum Hamdi kim sorusuna belki de bu kadar uzun bir cevap aramamal y m u s zler yeterli sanki Hamdi, iir ve h lya pe inde kaybedilmi bir hayat n sahibi Takvimler birka saat sonra yeni bir y l g sterecek Zaman her an de i iyor ve yenileniyor, fakat ben deta durmu bir saate benziyorum Bu garip durumdan bir kurtulu yolu da bulamad m Etraf mdaki hayat kendi saatini devam ettirerek ak p gidiyor Ben hem bu devam eden saatin i inde bir yere sahibim hem de kendi artlar m i inde durmu saatimin emrindeyim Yani zaman n ne i inde ne de d nday m Ama yine de onun bir par as y m Beni zaman d na itmek isteyenler kesin bir z m bulup tamamen kurtulmak yolunu neden se mediler ki B t n dallar kendi zerine kapanm ve bu dallar n a rl alt nda ezilen bir a a gibiyim Dallar, k klerle topra n alt nda bulu mak i in sab rs zlan yor Bense g vdemden hayat emareleri g stermek i in rp n yorum.Ancak sonu ka n lmaz En sonunda dallar k klerle topra n alt nda bulu acak ve g vdemi de pe inden s r kleyecek

  • [PDF] Download ↠ Her Şey Bana Karşı : Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Son Savunması | by à Murat Koç
   365 Murat Koç
  • thumbnail Title: [PDF] Download ↠ Her Şey Bana Karşı : Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Son Savunması | by à Murat Koç
   Posted by:Murat Koç
   Published :2019-02-27T19:27:10+00:00

  1 thought on “Her Şey Bana Karşı : Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Son Savunması”

  1. ÖNSÖZDENKitapta Tanpınar'ın hayatını kurmaca ile gerçek arasında anlatmayı hedefledim. Akademik üsluptan uzak, zaman zaman romana yaklaşan bir üslup doğdu. Ben çıkan metni romana yakın buldum, ama asıl kararı okurlar verecektir. Okuyucu bu eserde Tanpınar'ın sanatkarlığa yönelmesi, sanatkar benliğini inşa süreci, bu esnada yaşadığı sıkıntılar, eseri konusundaki beklentileri ve bundan doğan hayal kırıklıklarını, bir ömür boyu yaşadığı derin yalnızlı [...]

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *