Baltazar: Autobiografia

Baltazar Autobiografia Autor powiada i spisywanie wspomnie podj w celach terapeutycznych Chodzi o o to aby za pomoc metodycznego dr enia pami ci i przelewania na papier zawartych w niej prze y obraz w i my li pokona afa

 • Title: Baltazar: Autobiografia
 • Author: Sławomir Mrożek
 • ISBN: 9788373921382
 • Page: 206
 • Format: Hardcover
 • Autor powiada, i spisywanie wspomnie podj w celach terapeutycznych Chodzi o o to, aby za pomoc metodycznego dr enia pami ci i przelewania na papier zawartych w niej prze y , obraz w i my li pokona afazj utrat zdolno ci pos ugiwania si j zykiem, zar wno w mowie, jak w pi mie , kt r zosta on dotkni ty w wyniku udaru m zgu S awomir Mro ek, kt rego zreszt zawszAutor powiada, i spisywanie wspomnie podj w celach terapeutycznych Chodzi o o to, aby za pomoc metodycznego dr enia pami ci i przelewania na papier zawartych w niej prze y , obraz w i my li pokona afazj utrat zdolno ci pos ugiwania si j zykiem, zar wno w mowie, jak w pi mie , kt r zosta on dotkni ty w wyniku udaru m zgu S awomir Mro ek, kt rego zreszt zawsze zajmowa a kwestia to samo ci narodowej, spo ecznej, kulturowej , z godn podziwu odwag i determinacj wykorzysta przypadek w asnej choroby do podj cia zasadniczego problemu cz owieka, jakim jest samoidentyfikacja jednostki Co rozumiemy, m wi c o sobie ja Co to w a ciwie znaczy, e czujemy si sob Czy jest to stan ci g y, czy zmienny, a je li zmienny, to co podlega zmianie Co jest podstaw naszej to samo ci, kt r wi emy z naszym imieniem i nazwiskiem Pisarz m wi o tym najzwyczajniej, jak jest to tylko mo liwe Pod koniec tego raportu o yciu S awomira Mro ka jego autor opowiada o nie, jaki mia w Pary u w grudniu 2003, w p tora roku po przebytym udarze To w a nie w tym nie pozna on swoje nowe imi i us ysza zapowied dalekiej podr y za granic Nie ma powodu w tpi w szczero tego wyznania nie wydaje si , aby pisz cy wymy li ten sen dla cel w kompozycyjnych, a zw aszcza dobra sobie imi Nie jest ono jednak pospolite ani ma o znacz ce Nieodparcie kojarzy si z ostatnim kr lem Babilonii, a przez to ze s ynn przepowiedni podczas mitycznej uczty Chodzi oczywi cie o biblijne mane, tekel, fares , wypisane na cianie tajemnicz r k Przypomnijmy, co znacz te s owa Policzono, zwa ono, rozdzielono Policzy B g kr lestwo twoje i kres mu po o y Zwa ony jeste i znaleziony za lekkim Rozdzielono kr lestwo twoje i dano je Medom i Persom.Baltazar vel S awomir Mro ek dokonuje w tej ksi ce bilansu swego ycia liczy i ocenia samego siebie wa y Poniewa za nie posiada adnego kr lestwa i nie ma czego dzieli , d z i e l i s i tym, co ma, czyli swoj m dro ci A m dro ta powiada to, co nas scala, to pami i mowa Oto jedyne kr lestwo cz owieka.

  • Free Read [Poetry Book] ↠ Baltazar: Autobiografia - by Sławomir Mrożek ✓
   206 Sławomir Mrożek
  • thumbnail Title: Free Read [Poetry Book] ↠ Baltazar: Autobiografia - by Sławomir Mrożek ✓
   Posted by:Sławomir Mrożek
   Published :2019-01-05T18:24:28+00:00

  1 thought on “Baltazar: Autobiografia”

  1. Karteluszki z tytułami, które wyciągam ze słoika podrzutków, potrafią mnie totalnie zaskoczyć. Dawno nie czytałam żadnej autobiografii i powiem szczerze: czułam lęk, mimo zaufania do osoby, która mi tę akurat rzecz podrzuciła.Tymczasem wciągnęła tak bardzo, że zajęła wieczór i poranek. Podoba mi się to bezkompromisowe opisywanie swego życia i delikatność w sprawach, które zahaczają o innych ludzi. Ucieszył mnie też spokojny opis "normalności" lat wojennych i powojen [...]

  2. Zaskakujący zapis wspominień Stanisława Mrożka w ramach terapii wychodzenia z afazji - zaburzenie funkcji językowych.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *